Novinky v oblasti skúšobníctva

V dňoch 16-18.9 2009 sa uskutočnila v Demänovskej doline medzinárodná Česko – Slovenská konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva“. Tejto konferencie sa zúčastnilo 30 členov z oboch združení. Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom, odzneli zaujímave príspevky z oblasti metrológie, normotvornej činnosti a testovania. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie Rady ZSS, …