Výročná konferencia ZSS

Výročná konferencia ZSS

Dňa 21.1 2010 sa v Košiciach konalo zasadnutie Rady ZSS.
Členocia Rady stanovili predbežný termín ako aj program rokovania Výročnej konferencie ZSS.
Výročná konferencia sa bude konať v dňoch 14 – 16.4 2010 v Demänovskej doline – hotel Bystrina.
Členovia Rady ZSS schválili aj nové kritéria na vydanie Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSS.