Dňa 22. – 24.5.2013 sa konala medzinárodná Konferencia ZSLS, Hotel Stupka, Tále

V dňoch 22. – 24. 5. 2013 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako aj poznatky z rôznych priemyselných odvetví týkajúce sa skúšania a hodnotenia kvality výroby. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia firiem z ČR, ako aj zástupcovia výrobcov skúšobných zariadení. Predsedajúcimi konferencie boli RNDr. Ladislav Rožek, MBA. spolu s čestným hosťom Ing. Vladimírom Zvaríkom, členom predstavenstva a výrobným riaditeľom spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s. Všetci zúčastnení vysoko hodnotili odbornú aj spoločenskú úroveň celej konferencie. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky, raz v ČR, raz v SR.
Predsedajúci konferencie RNDr. Ladislav Rožek, MBA. spolu s čestným hosťom Ing. Vladimírom Zvaríkom
Ing. Pavel Hudák s preyentáciou firmy „HILGER, s. r. o.
Ing. Maroš Hrivnák, Exakta, s.r.o. s prednáškou „Nebezpečné veci a ich preprava
Ing. Ľudovít Fekete s prezentáciou firmy „LECO Instrumente Plzeň, s.r.o.
Ing. Lucia Domovcová, ZP VVC, s. r. o. s prednáškou „Železiarne Podbrezová Výskumno – vývojové centrum
Zdeňka Grycová s prezentáciou firmy „Zwick Roell ČR, SR
Ing. Roman Dlabaja, PhD., ITC, a. s. s prednáškou „Dynamické zkoušky povrchu sportovišť a dětských hřišť
Ing. Karel Kotlán, ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. s prednáškami „Zkoušení valivých ložisek a Poruchy ložisek
Kontakty na účastníkov je možné získať tu.