Dňa 8.2 2018 zasadalo v Košiciach predstavenstvo ZSLS v zložení RNDr.Ladislav Roźek ,  Ing.Miroslav Vojtas a  Ing.Ivan Hrivnák. Predstavenstvo zhodnotilo činnosť ZSLS od posledného zasadnutia predstavenstva. Predstavenstvo schválilo žiadosť o prijatie za člena ZSLS pre ZTS Metalurg skúšobné laboratórium a.s Dubnica nad Váhom. Predstavenstvo prejednalo program Valného zhromaždenia ZSLS 19 – 20.4 …

Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS. Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo …

Počas konania koferencie „Novinky v oblasti  skúšobníctve“ ktorú organizovalo naše združenie ZSLS v dňoch 3.5 – 5.5  2017 na Táľoch sa uskutočnilo aj zasaadnutie predstavenstva ZSLS ktoré zhodnotilo úroveň konferencie ako aj plán činnosti združenia na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo s potešením konštatovalo vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň konferencie „Novinky v …

V Septembri 10. – 11. sa bude konať medzinárodná konferencia ktorú tento rok poriada Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorú sú pozvaní aj členovia ZSLS. Viac informácií tu. Prihláška na Konferencia sa nachádza tu. Predbežný program konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predľženie Osvedčení s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pre nasledujúcich členov: Exakta, s. r. o., Železiarne Podbrezová, a. s., SES Tlmače, s. r. o., U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o., EUROFINS Bel/Novamann, s. r. o., VÚD, a. s. Skúšobné laboratórium pevnostných meraní …