Novinky v oblasti skúšobníctva

Novinky v oblasti skúšobníctva

V dňoch 16-18.9 2009 sa uskutočnila v Demänovskej doline medzinárodná Česko – Slovenská konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva“. Tejto konferencie sa zúčastnilo 30 členov z oboch združení. Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom, odzneli zaujímave príspevky z oblasti metrológie, normotvornej činnosti a testovania.

Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie Rady ZSS, ktorá prijala abdikáciu predsedu Rady ZSS Ing.Pavla Kothaja z dôvodu jeho pracovného zaneprázdnenia súvisiacého s jeho pracovným postupom v rámci firmy Slovdekra. Rada ZSS na svojom zasadnutí zvolila za predsedu Rady ZSS člena Rady ZSS RNDr.Ladislava Rožeka, MBA – riaditeľa U.S.Steel Košice – Labortest s.r.o a zároveň ho zaviazala vykonať všetky nevyhnutné úkony týkajúce sa zmeny štatutárov Rady ZSS.

Najbližšie zasadnutie Rady ZSS sa uskutoční na prelome rokov 2009 – 2010, kde sa vytýčia úlohy na rok 2010 ako aj príprava konferencie Združenia slovenských skúšobní.