Združenie slovenských laboratórií a skúšobní informuje, že spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. a Eurovia Services, s. r. o. ukončili svoje členstvo v združení.