Nové trendy v skúšobníctve

Nové trendy v skúšobníctve

Rada ZSS sa stretla na svojom pracovnom stretnutí dňa 2.12.2009 v Demänovskej Doline.
Program rokovania bol zameraný na vyhodnotenie konferencie – „ Nové trendy v skúšobníctve“, príprava nových stanov ZSS ako aj príprava Výročnej konferencie ZSS v roku 2010.
Najbližšie zasadnutie Rady ZSS sa uskutoční 13.1.2010.