Dňa 24.1.2014 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predĺženie platnosti Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v združení slovenských laboratórií a skúšobní, pričom došlo ku zmene názvu na Centrum výskumu bioenergie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
Predstavenstvo odsúhlasilo termín konania Valného zhromaždenia na 10.6.2014 v Hoteli Stupka na Táloch.