Združenie slovenských laboratórií a skúšobní organizuje Medzilaboratórny porovnávací test 003/2013, Určenie chemického zloženia zinku, Stanovenie nečistôt v zinku metódou opticko emisnej spektrometrie a atómovou absorpčnou spektrometriou

Viac informácií sa nachádza tu. Registračný formulár je dostupný tu. Príspevok pridaný 23. 9. 2013.