V dňoch 5. – 7. 9. 2022 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako …

V zmysle plánu činnosti , organizuje predstavenstvo ZSLS pravidelnú konferenciu „Novinky v oblasti  skúšobnictva“  ktorá je plánovaná na 6.-8.10.2021 v Hoteli Stupka na Táľoch – členom ZSLS boli zaslané informácie o konferencii   prostredníctvom I.cirkulára Konferencia-ZSLS-2021-1.cirkular.doc Prihláška-na-Konferenciu-ZSLS-1.doc

Počas konania koferencie „Novinky v oblasti  skúšobníctve“ ktorú organizovalo naše združenie ZSLS v dňoch 3.5 – 5.5  2017 na Táľoch sa uskutočnilo aj zasaadnutie predstavenstva ZSLS ktoré zhodnotilo úroveň konferencie ako aj plán činnosti združenia na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo s potešením konštatovalo vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň konferencie „Novinky v …

V Septembri 10. – 11. sa bude konať medzinárodná konferencia ktorú tento rok poriada Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorú sú pozvaní aj členovia ZSLS. Viac informácií tu. Prihláška na Konferencia sa nachádza tu. Predbežný program konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

V dňoch 22. – 24. 5. 2013 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako aj …

IX Výročná konferencia ZSS

Dňa 15.4 2010 sa v Demänovskej doline konala IX Výročná konferencia ZSS. Konferrenciu otvoril a viedol podpredseda ZSS Ing.Hrivnák. Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie predniesol RNDr.Ladislav Rožek predseda ZSS, Ing.Miroslav Vojtas vystúpil z návrhom zmeny stanov združenia ako aj názvu združenia na Združenie slovenských laboratórii a skúšobní. Predmetom diskusie …