Dňa 01.03 2023 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia , schválenie účtovnej závierky za rok 2022 formou ,,per rollam,, , stav …

V dňoch 5. – 7. 9. 2022 sa na Táloch konala medzinárodná konferencia „Nové trendy v oblasti skúšobníctva“. Konferenciu organizovalo Združenie slovenských laboratórií a skúšobní, ktorého prezidentom je RNDr. Ladislav Rožek, MBA., riaditeľ U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o. Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé príspevky z oblasti výskumu a vývoja, ako …

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2022 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa   a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 15.VZ zvolilo:Ľubicu Beňušovú z …

Dňa 13.01 2022 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2021 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. …

Dňa 10.06 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS v Hoteli Stupka na Táloch. Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo vystúpenie spoločnosti ZTS …

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierky aj výsledky hospodárenia na rok 2019. Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla organizácie : Tichá 34, 044 12 Nižný Klátov

Dňa 05.03. 2019 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia 2019 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 05.03.2020 je 15) ako aj finančná …

Dňa 28.03 2019 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2018 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. …

V dňoch 25. – 27.9.2019 sa konala konferencia Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorej sa zúčastnili aj členovia ZSLS Ing. Juraj Sloboda a Ing. Miroslav Vojtas .