Dňa 17.9 2020 sa konalo  zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo  stav členskej základne (počet členov ZSLS k 17.9 2020 je 15) ako aj finančná situácia …

VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierky aj výsledky hospodárenia na rok 2019. Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla organizácie : Tichá 34, 044 12 Nižný Klátov

Dňa 05.03. 2019 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia 2019 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 05.03.2020 je 15) ako aj finančná …

Dňa 28.03 2019 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2018 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. …

V dňoch 25. – 27.9.2019 sa konala konferencia Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorej sa zúčastnili aj členovia ZSLS Ing. Juraj Sloboda a Ing. Miroslav Vojtas .