Nové trendy v skúšobníctve

Rada ZSS sa stretla na svojom pracovnom stretnutí dňa 2.12.2009 v Demänovskej Doline. Program rokovania bol zameraný na vyhodnotenie konferencie – „ Nové trendy v skúšobníctve“, príprava nových stanov ZSS ako aj príprava Výročnej konferencie ZSS v roku 2010. Najbližšie zasadnutie Rady ZSS sa uskutoční 13.1.2010.

Novinky v oblasti skúšobníctva

V dňoch 16-18.9 2009 sa uskutočnila v Demänovskej doline medzinárodná Česko – Slovenská konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva“. Tejto konferencie sa zúčastnilo 30 členov z oboch združení. Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom, odzneli zaujímave príspevky z oblasti metrológie, normotvornej činnosti a testovania. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie Rady ZSS, …