Členovia

P.č. Adresa Kontakt Reg. číslo Platnosť Osvedčenia
1 SES INSPEKT s.r.o. 
Továrenská 210

935 28 TLMAČE
Ing. František Kuňa
tel: 036/6382 182
fax: 036/6382 188
frantisek_kuna@ses.sk

01
ukončené členstvo 1.1.2022
2 EXAKTA s.r.o. Košice
Skúšobňa vozidiel
Hraničná 2
040 17 KOŠICE
Ing. Ivan Hrivnák
tel: 055/6233 934
fax: 055/6233 934
hrivnak@exakta.sk
02  ukončené členstvo 1.1.2022
3 TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Fakulta BERG

Park Komenského 14
043 84 KOŠICE
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

Ing.Pavol Vavrek, PhD.
tel: 055/602 2815
tel: 055/602 2952
jozef.kresak@tuke.sk

   
4 TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18  Bratislava
Vedúci laboratória a skupiny STRED
Neresnícka 3

960 01  Zvolen
Ing. Zsolt Boros
tel: 02/4020 6774
zsolt.boros@tpaqi.comIng. Norbert Dancs
tel: 045/547 9993
fax: 045/547 9993
mobil: 0902/902 680
norbert.dancs@tpaqi.com
  ukončené členstvo

1.4.2021

5 U. S. STEEL Košice – útvar GM pre skúšobné laboratória
Vstupný areál U. S. Steel
044 54  Košice
RNDr. Ladislav Rožek, MBA
generálny manažér pre skúšobné laboratória
Tel: 055/673 4431
Fax: 055/673 2879
lrozek@sk.uss.com
05  1.1.2023
6 Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
976 81  Podbrezová
Ing. Miroslav Vojtas
Tel: 048/6454 070
Fax: 048/6454 072
vojtas@zelpo.sk
08 12.9.2024
7 Výskumný ústav dopravný, a. s.
Skúšobné laboratórium pevnostných meraní strojných častí
Veľký Diel 3323
010 08  Žilina
Ing. Juraj Sloboda
Tel: 041/5686 454
Fax: 041/5652 883
sloboda@vud.sk
09
12.9.2024
8 ZVL Slovakia a.s 

Rozmerové, metalgrafické a skúšobné laboratórium ložísk

Na stanicu 22, 010 09 Žilina

Ing.Jozef Uhliarik – manažér prevádzky a kvality

041/7076068

mob.0905341757

10 1.11 2023
9 Slovenské elektrárne a.s.

Mlynské nivy 47

821 09 Bratislava

Laboratória Vodných elektrární

kpt. Nálepku 8

911 01 Trenčín

Ing. Lenka Pristachová

mob.0910 674 106

lenka.pristachova@seas.sk

11 1.10.2024
ITES s.r.o.
Čemernianska 137
093 03  Vranov nad Topľou
Ing. Michal Fedor
tel: 057/4462 139
Fax: 057/
ites@ites.sk
 –
EUROFINS BEL / NOVAMANN, s.r.o.
Komjatická 73
940 02  Nové Zámky
Skúšobné laboratórium GEL

Ing. Jaroslav Valko
vedúci skúšobného laboratória
Tel: 043/490 1562
Fax: 043/492 2203
Mobil: 0903 504 292
JaroslavValko@eurofins.skIng.
14  12.9.2020

ukončené členstvo

1.1.2020

10 GEO Slovakia, s.r.o.
Laboratórium mechaniky zemín
Popradská 40
040 01  Košice
RNDr. Libor Potančok
Tel: 055/729 72 34
Fax: 055/729 72 30
Mobil: 0905 228 496
geologia@geoslovakia.sk
21 9.6.2024
11 TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE
Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4
042 00  Košice
Ing. Peter Huba
Tel: 055/6024243
Fax: 055/6233219
peter.huba@tuke.sk
12 DEKRA Slovensko s.r.o.
Poverená technická služba overovania vozidiel (PTSOV)
Panónska cesta 41
851 04 Bratislava
Ing. Daniel Hodek

Tel: 0904 193448
Fax: 02/64534012
daniel.hodek@slovdekra.sk

17 12.9.2024
EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
041 17  Košice
Ing. Peter Kamenský
Tel: 055/726 1149
Fax: 055/726 1110
Mobil: 0917 479 676
peter.kamensky@eurovia.cz
3.10.2013 ukončené členstvo
13 ZV-TEST, s.r.o.
Buzulucká 3
960 01  Zvolen
Ing. Otakar Palowski
Tel: 045/532 0802
Fax: 045/540 1268
otakar.palowski@zvtest.sk
14 Výskumný ústav dopravný, a. s.
Skúšobné laboratórium náterových látok a dopravného značenia
Veľký Diel 3323
010 08 Žilina
Ing. Silvia Čerňanská
tel: 041/5686409
fax: 041/5652947
majerik@vud.sk
15 ÚKSÚP-Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Analytické laboratórium pre biomasu a biopalivá
Matúšková 21833 16 Bratislava

DIC:20201023026
Mgr. Erika Šmídová
tel: 0908 615 944
fax:
smidova@tsup.sk
19 ukončené členstvo

    9.10.2018

16 FEŠ a RR, SPU v Nitre, Centrum výskumu bioenergie (CVBE)
Laboratórium analýz substrátov, Laboratórium analýz bioplynu
Tr. A. Hlinku 2
949 76  Nitra
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Tel: 037/6414617
Fax:
Jan.Gadus@uniag.sk
22 23.04.2024
17 ZTS Metalurg , a.s., Skúšobné laboratórium

Továrenská 56

018 41 Dubnica nad Váhom

Ing.Stanislava Šatková ,

manažerka kvality

tel.č.:+421949575163

 

11