Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS. Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo …

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predľženie Osvedčení s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pre nasledujúcich členov: Exakta, s. r. o., Železiarne Podbrezová, a. s., SES Tlmače, s. r. o., U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o., EUROFINS Bel/Novamann, s. r. o., VÚD, a. s. Skúšobné laboratórium pevnostných meraní …

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predĺženie platnosti Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v združení slovenských laboratórií a skúšobní, pričom došlo ku zmene názvu na Centrum výskumu bioenergie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Predstavenstvo odsúhlasilo termín konania Valného zhromaždenia na 10.6.2014 v Hoteli Stupka na Táloch.