Dňa 10.06 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS v Hoteli Stupka na Táloch. Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo vystúpenie spoločnosti ZTS …

Dňa 01.02 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2020 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Revízor …

Dňa 17.9 2020 sa konalo  zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo  stav členskej základne (počet členov ZSLS k 17.9 2020 je 15) ako aj finančná situácia …

Dňa 11.10 2018 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia v r.2018 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 11.10 2018 je 17) …

  VZ zhodnotilo plnenie plánu činnosti ZSLS od posledného VZ , finančnú situáciu združenia a prerokovalo plán činnosti na nasledujúce obdobie. Keďže rok 2018 bol aj volebným rokom , VZ zvolilo za členov Predstavenstva ZSLS: RNDr.Ladislava Rožeka , Ing.Miroslava Vojtasa , Ing.Františka Kuňu  a Ing.Juraja Slobodu. Za revízora ZSLS 13.VZ …

Dňa 8.2 2018 zasadalo v Košiciach predstavenstvo ZSLS v zložení RNDr.Ladislav Roźek ,  Ing.Miroslav Vojtas a  Ing.Ivan Hrivnák. Predstavenstvo zhodnotilo činnosť ZSLS od posledného zasadnutia predstavenstva. Predstavenstvo schválilo žiadosť o prijatie za člena ZSLS pre ZTS Metalurg skúšobné laboratórium a.s Dubnica nad Váhom. Predstavenstvo prejednalo program Valného zhromaždenia ZSLS 19 – 20.4 …

Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS. Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo …

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predľženie Osvedčení s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pre nasledujúcich členov: Exakta, s. r. o., Železiarne Podbrezová, a. s., SES Tlmače, s. r. o., U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o., EUROFINS Bel/Novamann, s. r. o., VÚD, a. s. Skúšobné laboratórium pevnostných meraní …

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predĺženie platnosti Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v združení slovenských laboratórií a skúšobní, pričom došlo ku zmene názvu na Centrum výskumu bioenergie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Predstavenstvo odsúhlasilo termín konania Valného zhromaždenia na 10.6.2014 v Hoteli Stupka na Táloch.