Konferencia „Novinky v oblasti skúšobníctva 2017“.

V zmysle plánu činnosti , organizuje predstavenstvo ZSLS pravidelnú konferenciu „Novinky v oblasti  skúšobnictva“  ktorá je plánovaná na 3-5.5 2017 v Hoteli Stupka na Táľoch – členovia ZSLS budú o tejto konferencii  informovaní prostredníctvom I.cirkulára ,ktorý bude distribuovaný koncom januára 2017.