Konanie riadného Valného zhromaždenia ZSLS

Riadné Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 19 – 20.4 2018 v hoteli Stupka na Táľoch.

Pozvánka aj organizačné pokyny riadného Valného zhromaždenia budú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.