Zasadnutie Predstavenstva ZSLS 11 .10 2018 Tále

Dňa 11.10 2018 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili:

Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda

Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová

Kontrolór združenia :Ľubica Beňušová

Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia v r.2018 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 11.10 2018 je 17) ako aj finančná situácia ZSLS. Ďalším bodom rokovania bolo odsúhlasenie predĺženia oprávnenia používať pečiatku ZSLS pre organizácie ktorým končí platnosť v r. 2018.

Predstavenstvo odsúhlasilo Ing.Lenku Štefanovú za sekretára ZSLS.

Združenie na návrh Ing. Juraja Slobodu zorganizuje v rámci členskej základne ZSLS medzilaboratórne porovnávacie testy tvrdosti – zodpovedný Ing.Sloboda.

Predstavenstvo prejednalo aj plán činnosti ZSLS na r.2019 ako aj účasť na medzinárodnej konferencii ktorú bude organizovať SČZL v r .2019.