Zasadnutie predstavenstva ZSLS dňa 4.5 2017 Táľe.

DSC_9467 DSC_9459Počas konania koferencie „Novinky v oblasti  skúšobníctve“ ktorú organizovalo naše združenie ZSLS v dňoch 3.5 – 5.5  2017 na Táľoch sa uskutočnilo aj zasaadnutie predstavenstva ZSLS ktoré zhodnotilo úroveň konferencie ako aj plán činnosti združenia na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo s potešením konštatovalo vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň konferencie „Novinky v oblasti skúšobníctva“. S vedením SČLS a s jej prezidentom RNDr. R.Čevelíkom sa dohodla ďalšia spolupráca medzi oboma združeniami ako aj organizácia konferencie v r. 2019 v Českej republike.