Zasadnutie predstavenstva 10.6.2021

Dňa 10.06 2021 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS v Hoteli Stupka na Táloch. Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Predstavenstvo ZSLS schválilo vystúpenie spoločnosti ZTS Metalurg k 31.12.2020