Zasadnutie predstavenstva

Dňa 13.01 2022 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2021 , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS. Prezident predstavenstva informoval o konaní valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 8.4.2022 v Hoteli Stupka na Táľoch. Predstavenstvo sa dohodlo na konaní konferencie 9/2022.