Zasadnutie predstavenstva

Dňa 01.03 2023 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor. . Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia , schválenie účtovnej závierky za rok 2022 formou ,,per rollam,, , stav členskej základne ako aj finančná situácia ZSLS.