Zasadnutie Predstavenstva ZSLS 05.03.2020 Tále

Dňa 05.03. 2019 sa konalo širšie zasadnutie Predstavenstva ZSLS na Táloch . Zasadnutia sa zúčastnili:

Predstavenstvo ZSLS :RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas ,  Ing.Juraj Sloboda

Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová

Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia 2019 , stav členskej základne (počet členov ZSLS k 05.03.2020 je 15) ako aj finančná situácia ZSLS. Ďalším bodom rokovania bolo odsúhlasenie predĺženia oprávnenia používať pečiatku ZSLS pre organizácie ktorým končí platnosť v r. 2020.