Dňa 4.10 2017 sa v Košiciach uskutočnilo zasadnutie predstavenstva ZSLS. Predstavenstvo v zložení RNDr.Ladislav Rožek, Ing.Miroslav Vojtas, Ing.Ivan Hrivnák zhodnotilo činnosť združenia ZSLS za rok 2017. Na základe žiadosti predstavenstvo schválilo členstvo v združení ZVL Slovakia, a.s.- rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk a zároveň na základe splnených podmienok odsúhlasilo …

Počas konania koferencie „Novinky v oblasti  skúšobníctve“ ktorú organizovalo naše združenie ZSLS v dňoch 3.5 – 5.5  2017 na Táľoch sa uskutočnilo aj zasaadnutie predstavenstva ZSLS ktoré zhodnotilo úroveň konferencie ako aj plán činnosti združenia na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo s potešením konštatovalo vysokú odbornú aj spoločenskú úroveň konferencie „Novinky v …

V Septembri 10. – 11. sa bude konať medzinárodná konferencia ktorú tento rok poriada Sdružení českých zkoušeben a laboratoří, na ktorú sú pozvaní aj členovia ZSLS. Viac informácií tu. Prihláška na Konferencia sa nachádza tu. Predbežný program konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predľženie Osvedčení s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pre nasledujúcich členov: Exakta, s. r. o., Železiarne Podbrezová, a. s., SES Tlmače, s. r. o., U. S. Steel Košice – Labortest, s. r. o., EUROFINS Bel/Novamann, s. r. o., VÚD, a. s. Skúšobné laboratórium pevnostných meraní …

11. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v Hoteli Stupka na Táľoch odsúhlasilo Program valného zhromaždenia a Uznesenie z valného zhromaždenia. Najdôležitejšími bodmi programu bola Správa o činnosti ZSLS za roky 2012 – 2013, Plán činnosti na roky 2014 – 2015, Správa Revízora ZSLS za roky 2012 – 2013 a voľba nového Predstavenstva a Revízora združenia. Valné zhromaždenie …