Valné zhromaždenie ZSLS

14. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 5. – 6.3. 2020 v hoteli Stupka na Táľoch.

Pozvánka aj organizačné pokyny riadného Valného zhromaždenia budú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.