Zasadnutie predstavenstva

Dňa 26.02 2024 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS cez konferenčný hovor.  Zasadnutia sa zúčastnili: Predstavenstvo ZSLS : RNDr.Ladislav Rožek , Ing.Miroslav Vojtas , Ing.Juraj Sloboda Sekretár združenia: Ing.Lenka Štefanová Revízor združenia :Ľubica Beňušová Témou rokovania bolo zhodnotenie činnosti združenia za rok 2023 , stav členskej základne , termín Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa dohodlo na konaní 16. Valného zhromaždenia 21-22.3.2024 v hoteli Stupka Tále.