IX Výročná konferencia ZSS

Dňa 15.4 2010 sa v Demänovskej doline konala IX Výročná konferencia ZSS. Konferrenciu otvoril a viedol podpredseda ZSS Ing.Hrivnák. Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie predniesol RNDr.Ladislav Rožek predseda ZSS, Ing.Miroslav Vojtas vystúpil z návrhom zmeny stanov združenia ako aj názvu združenia na Združenie slovenských laboratórii a skúšobní. Predmetom diskusie …

Výročná konferencia ZSS

Dňa 21.1 2010 sa v Košiciach konalo zasadnutie Rady ZSS. Členocia Rady stanovili predbežný termín ako aj program rokovania Výročnej konferencie ZSS. Výročná konferencia sa bude konať v dňoch 14 – 16.4 2010 v Demänovskej doline – hotel Bystrina. Členovia Rady ZSS schválili aj nové kritéria na vydanie Osvedčenia s …