16. Valné zhromaždenia

16. Valné zhromaždenie ZSLS sa bude konať 21. – 22.3. 2024 v hoteli Stupka na Táľoch.

Pozvánka aj organizačné pokyny 16. Valného zhromaždenia sú zverejnené na našej web-stránke ako aj odoslané poštou všetkým členom združenia.