Dňa 9.10.2014 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS

Dňa 9.10.2014 sa konalo zasadnutie Predstavenstva ZSLS

Predstavenstvo ZSLS odsúhlasilo predľženie Osvedčenia s právom používať pečiatku subjektu evidovaného v ZSLS pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky – Analytické laboratórium pre biomasu a biopalivá.